Định Nghĩa Mô Hình Zeta

Mô hình Zeta là gì?

Mô hình Zeta là một mô hình toán học ước tính khả năng một công ty đại chúng bị phá sản trong khoảng thời gian hai năm. Con số do mô hình tạo ra được gọi là điểm Z của công ty (hoặc điểm zeta) và được coi là một dự đoán chính xác hợp lý về sự phá sản trong tương lai.

Mô hình được xuất bản vào năm 1968 bởi giáo sư tài chính Edward I. Altman của Đại học New York. Điểm Z kết quả sử dụng nhiều giá trị thu nhập doanh nghiệp và bảng cân đối kế toán để đo lường sức khỏe tài chính của một công ty.

Công thức cho Mô hình Zeta là

Mô hình Zeta cho bạn biết điều gì?

Mô hình Zeta trả về một số duy nhất, điểm Z (hoặc điểm zeta), để thể hiện khả năng công ty phá sản trong hai năm tới. Điểm Z càng thấp, công ty càng có khả năng phá sản.

Điểm Z được chia ra các vùng để xác định khả năng phá sản của một công ty. Điểm Z thấp hơn 1,8 cho thấy có khả năng phá sản. Trong khi điểm lớn hơn 3.0 cho thấy khả năng phá sản khó có thể xảy ra trong hai năm tới. Các công ty có điểm số Z giữa 1.8 và 3.0 nằm trong vùng xám và việc phá sản có thể xảy ra.

Z> 2,99 – Vùng an toàn

1,81< Z < 2,99 – Vùng xám

Z <1.81 – Vùng hiểm nghèo

Các công thức điểm Z và mô hình Zeta tồn tại nhiều dạng cho các trường hợp đặc biệt như các công ty tư nhân, rủi ro thị trường mới nổi và các công ty không sản xuất.

Mô hình được công bố đầu tiên năm 1968 bởi giáo sư tài chính của Đại học New York Edward I. Altman. Mô hình ban đầu được thiết kế cho các công ty sản xuất đại chúng. Các phiên bản sau của mô hình được phát triển cho các công ty tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và các công ty phi sản xuất và thị trường mới nổi.

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

  • Mô hình Zeta là một mô hình toán học ước tính khả năng một công ty đại chúng bị phá sản trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Mô hình Zeta được phát triển bởi giáo sư Edward Altman của Đại học New York vào năm 1968.
  • Điểm Z kết quả sử dụng nhiều giá trị thu nhập doanh nghiệp và bảng cân đối kế toán để đo lường sức khỏe tài chính của một công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0363.757.118
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon